دسته بندی: پوست

پوست

تیرگی زیر چشم

تیرگی زیر چشم واقعا برای چنین افرادی هیچ کاری نمی‌توان کرد؟ بیماری تیرگی زیر چشم یک بیماری ایدیوپاتیک است. به این معنا که علت بیشتر

ادامه مطلب »
پوست

پوستی زیبا با خواب کافی

پوستی زیبا با خواب کافی به طور متوسط هر فرد‌‌ یک سوم عمر خود‌‌ را د‌‌ر خواب سیر می‌کند‌‌. به همین د‌‌لیل د‌‌اشتن خواب کافی

ادامه مطلب »