دسته بندی: دیابت

بیماری ها

تست تشخیص دیابت نوع ۲

تست تشخیص دیابت نوع ۲ درباره بیماری دیابت که یکی از شایع‌ترین بیماری‌هاست، باورهای غلط و صحیح فراوانی وجود دارد. می توانید با انجام تست

ادامه مطلب »
بیماری ها

نقش مواد‌‌ غذایی د‌‌ر د‌‌یابت

نقش مواد‌‌ غذایی د‌‌ر د‌‌یابت نوتراسیوتیکال‌ها ماد‌‌ه غذایی را گویند‌‌ که یا اثر د‌‌ارویی د‌‌اشته و یا کمبود‌‌ فرآورد‌‌‌ه‌های غذایی خاصی را برطرف می‌کند‌‌ و

ادامه مطلب »
بیماری ها

قطع پا در بیماران دیابتی

قطع پا در بیماران دیابتی یکی از ناگوارترین مخاطرات بیماران دیابتی قطع‌‌شدن پاهایشان است. گرچه این مشکل در همه بیماران رخ نمی‌دهد و فقط درصد

ادامه مطلب »