دسته بندی: گروه خون A

درباره گروه های خونی

کلید هایی برای گروه خون A

خلاقیت و ابراز احساسات را وارد زندگیتان کنید. یک برنامه منظم روزانه برای خود بنویسید.  شب ها دیرتر از ساعت ۱۱ به رختخواب نروید و

ادامه مطلب »
تغذیه بر اساس گروه خون

تغذیه مناسب گروه خون A

جداول زیر از کتاب “مبارزه با پیری با علم گروه خونی” نوشته دکتر آدامو تهیه شده اند که شامل تنها چندین مورد از مواد غذایی متناسب با

ادامه مطلب »