برچسب: تغذیه سالم

مبارزه با بیماری ها با علم گروه خون

رابطه بین دیابت و گروه خون

گروه خون شما چه رابطه ای به ابتلا به دیابت دارد؟ معلوم شده است، که بیماری دیابت ارتباط مستقیم با گروه خون دارد. گروه خون

ادامه مطلب »
تغذیه بر اساس گروه خون

تغذیه مناسب گروه خون AB

جداول زیر از کتاب “مبارزه با آرتروز با علم گروه خونی” نوشته دکتر آدامو تهیه شده اند که شامل تنها چندین مورد از مواد غذایی

ادامه مطلب »
تغذیه بر اساس گروه خون

تغذیه مناسب گروه خون B

جداول زیر از کتاب “مبارزه با آرتروز با علم گروه خونی” نوشته دکتر آدامو تهیه شده اند که شامل تنها چندین مورد از مواد غذایی

ادامه مطلب »
تغذیه بر اساس گروه خون

تغذیه مناسب گروه خون A

جداول زیر از کتاب “مبارزه با پیری با علم گروه خونی” نوشته دکتر آدامو تهیه شده اند که شامل تنها چندین مورد از مواد غذایی متناسب با

ادامه مطلب »