دسته بندی: گروه خون A

تغذیه بر اساس گروه خون

تغذیه مناسب گروه خون A

جداول زیر از کتاب “مبارزه با پیری با علم گروه خونی” نوشته دکتر آدامو تهیه شده اند که شامل تنها چندین مورد از مواد غذایی متناسب با

ادامه مطلب »