برچسب: گروه های خونی OABAB

بیماری لوپوس سیستمیک
اخبار سلامت

بیماری لوپوس سیستمیک

لوپوس سیستمیک لوپوس یک بیماری خود ایمنی است، بدین معنی که سیستم ایمنی به اشتباه به ارگان ها و بافت های سالم بدن حمله ور

ادامه مطلب »