برچسب: ناسازگاری در گروه خون

ارتباط گروه خون با کار ، ازدواج و زندگی

ناسازگاری در گروه خون چیست؟

ناسازگاریهای گروه های خونی در دو مورد پیش می آیند: – ناسازگاری های انتقال خون که در انتقال خون غیر همسان اتفاق می افتد. –

ادامه مطلب »