دسته بندی: گروه خون AB

تغذیه بر اساس گروه خون

تغذیه مناسب گروه خون AB

جداول زیر از کتاب “مبارزه با آرتروز با علم گروه خونی” نوشته دکتر آدامو تهیه شده اند که شامل تنها چندین مورد از مواد غذایی

ادامه مطلب »
درباره گروه های خونی

آلرژی و گروه خون AB

دارندگان گروه خون AB نسبت به سایر گروههای خونی در برابر آلرژیهای تنفسی ایمنی بیشتری دارند. البته دارندگان این گروه خون تا حدودی حساسیتهای گروههای خونی A

ادامه مطلب »