دسته بندی: تغذیه مناسب گروه خون B

تغذیه بر اساس گروه خون

تغذیه مناسب گروه خون B

جداول زیر از کتاب “مبارزه با آرتروز با علم گروه خونی” نوشته دکتر آدامو تهیه شده اند که شامل تنها چندین مورد از مواد غذایی

ادامه مطلب »