دسته بندی: روانشناسی و شخصیت بر اساس گروه خون

ارتباط گروه خون با کار ، ازدواج و زندگی

شخصیت شناسی گروه خونی O

خون، رمز سلامت و تندرستی است، خون به تمام سلول های بدن، اعضاء و اندام ها غذا می رساند. خون وسیله دفاعی بسیار ارزشمند در

ادامه مطلب »
ارتباط گروه خون با کار ، ازدواج و زندگی

شخصیت شناسی گروه خونی A

خون، رمز سلامت و تندرستی است، خون به تمام سلول های بدن، اعضاء و اندام ها غذا می رساند. خون وسیله دفاعی بسیار ارزشمند در

ادامه مطلب »
ارتباط گروه خون با کار ، ازدواج و زندگی

شخصیت شناسی گروه خونی B

خون، رمز سلامت و تندرستی است، خون به تمام سلول های بدن، اعضاء و اندام ها غذا می رساند. خون وسیله دفاعی بسیار ارزشمند در

ادامه مطلب »
ارتباط گروه خون با کار ، ازدواج و زندگی

شخصیت شناسی گروه خونی AB

خون، رمز سلامت و تندرستی است، خون به تمام سلول های بدن، اعضاء و اندام ها غذا می رساند. خون وسیله دفاعی بسیار ارزشمند در

ادامه مطلب »
ارتباط گروه خون با کار ، ازدواج و زندگی

شخصیت و رژیم غذایی گروه خونی AB

گروه خونی افراد یکی از نشانه های مهم ژنتیکی آنها محسوب می شود که به نوعی تعیین کننده عملکرد سیستم بیوشیمیایی بدن بشمار می رود.

ادامه مطلب »
ارتباط گروه خون با کار ، ازدواج و زندگی

شخصیت و رژیم غذایی گروه خونی B

گروه خونی افراد یکی از نشانه های مهم ژنتیکی آنها محسوب می شود که به نوعی تعیین کننده عملکرد سیستم بیوشیمیایی بدن بشمار می رود.

ادامه مطلب »
ارتباط گروه خون با کار ، ازدواج و زندگی

شخصیت و رژیم غذایی گروه خونی A

گروه خونی افراد یکی از نشانه های مهم ژنتیکی آنها محسوب می شود که به نوعی تعیین کننده عملکرد سیستم بیوشیمیایی بدن بشمار می رود.

ادامه مطلب »
ارتباط گروه خون با کار ، ازدواج و زندگی

شخصیت و رژیم غذایی گروه خونی O

گروه خونی افراد یکی از نشانه های مهم ژنتیکی آنها محسوب می شود که به نوعی تعیین کننده عملکرد سیستم بیوشیمیایی بدن بشمار می رود.

ادامه مطلب »
ارتباط گروه خون با کار ، ازدواج و زندگی

ویژگی های افراد دارنده گروه خون O

گروه‎ ‎خون ‎ Oقدیمی‎ ‎ترین‎ ‎گروه‎ ‎خون‎ ‎بشر‎ ‎است‎.‎ افراد‎ ‎گروه‎ ‎خون‎ O ‎از‎ ‎لحاظ ‏‎ ‎غریزی‎ ‎شکارچیان‎ ‎ماهر،‎ ‎جنگجو‎ ‎و‎ ‎قوی‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎غریزه‎

ادامه مطلب »
ارتباط گروه خون با کار ، ازدواج و زندگی

ویژگی های افراد دارنده گروه خون B

شما‎ ‎قدرت‎ ‎ژنتیکی‎ ‎ویژه‎ ‎ای‎ ‎در‎ ‎سازگاری‎ ‎‎با‎ ‎هر‎ ‎وضعیت‎ ‎و‎ ‎تغییری‎ ‎را‎ ‎دارید. برعکس‎ ‎دارندگان‎ ‎گروه‎ ‎خون ‏O‏ و ‏A‏ که‎ ‎دردو‎ ‎قطب‎ ‎مخالف‎

ادامه مطلب »