دسته بندی: سوپ جو دوسر با پودر آب پنیر

سوپ جو دوسر با پودر آب پنیر

سوپ جو دوسر با پودر آب پنیر

سوپ جو دوسر با پودر آب پنیر   محتوی:  جو دوسر آلمان، پنیر، هویج، پیاز، پیازچه، جعفری، گشنیز روش تهیه:محتوی بسته را در ۳ لیوان

ادامه مطلب »