دسته بندی: شور برگ مو

شور برگ مو
ترشیجات و شوریجات OAB

شور برگ مو ۷۰۰ گرمی

در این محصول از سرکه سیب کاملاً طبیعی و نمک کم سدیم استفاده شده است. محتوی شور برگ مو: برگ مو، سرکه سیب، نمک تصفیه

ادامه مطلب »