دسته بندی: انواع سوپ های OAB

سوپ جو دوسر چهار غله oab.ir
انواع سوپ های OAB

سوپ جو دوسر چهار غله

سوپ جو دوسر چهار غله   محتوی:  جو دوسر آلمان، برنج، چاودار، جو، پیاز، هویج، لیمو عمانی، ریحان، زردچوبه، جعفری، شوید روش تهیه:محتوی بسته را

ادامه مطلب »
انواع سوپ های OAB

سوپ جو دوسر با فلفل

سوپ جو دوسر با فلفل   محتوی:  جو دوسر آلمان، گوجه فرنگی، فلفل دلمه سبز، سیب زمینی، پیاز، پیازچه، پاپریکا، لیمو عمانی، فلفل، زردچوبه روش

ادامه مطلب »
انواع سوپ های OAB

سوپ جو دوسر با عصاره مرغ

سوپ جو دوسر با عصاره مرغ   محتوی:  جو دوسر آلمان، عصاره مرغ، سیب زمینی، برنج، هویج، پیاز، جعفری، گشنیز، زردچوبه، فلفل، لیموعمانی روش تهیه:محتوی

ادامه مطلب »
انواع سوپ های OAB

سوپ جو دوسر با کینوا

سوپ جو دوسر با کینوا   محتوی:  جو دوسر آلمان، کینوا، پیاز، گوجه فرنگی، هویج، لیمو عمانی، جعفری، گشنیز، زردچوبه، فلفل روش تهیه:محتوی بسته را

ادامه مطلب »
انواع سوپ های OAB

سوپ جو دوسر با سبزیجات

سوپ جو دوسر با سبزیجات   محتوی:  جو دوسر آلمان، سیب زمینی، هویج، پیاز، لیمو عمانی، پیازچه، کرفس، جعفری، گشنیز، زردچوبه، ریحان، شوید، فلفل روش

ادامه مطلب »
انواع سوپ های OAB

سوپ جو دوسر با جوانه ها

سوپ جو دوسر با جوانه ها   محتوی:  جو دوسر آلمان، جوانه گندم، جوانه جو، جوانه عدس، جوانه ماش، پیاز، لیمو عمانی، شوید، جعفری، زردچوبه،

ادامه مطلب »
انواع سوپ های OAB

سوپ جو دوسر با گوجه فرنگی

سوپ جو دوسر با گوجه فرنگی   محتوی:  جو دوسر آلمان، گوجه فرنگی، سیب زمینی، لیمو عمانی، پیاز، پیازچه، جعفری، فلفل روش تهیه:محتوی بسته را

ادامه مطلب »