دسته بندی: کالری لبنیات و تخم مرغ

دستور آشپزی

کالری لبنیات و تخم مرغ

کالری لبنیات و تخم مرغ   لبنیات  نوع میزان کالری نوع میزان کالری پنیر چدار (۱۰۰ گرم) ۳۰۰  پنیر  آبی (۱۰۰ گرم) ۳۵۴  پنیر خامه

ادامه مطلب »