دسته بندی: بیماری های تیروئید ، غدد و متابولیسم

بیماری ها

نارسایی غده هیپوفیز

نارسایی غده هیپوفیز نارسایی‌ غده‌ هیپوفیز کم‌کاری‌ غده‌ هیپوفیز که‌ منجر به‌ ترشح‌ ناکافی‌ هورمون‌های‌ مترشحه‌ از هیپوفیز می‌گردد. قسمت‌ قدامی‌ هیپوفیز هورمونهای‌ زیر را

ادامه مطلب »