دسته بندی: کالری غلات

کالری غلات
دستور آشپزی

کالری غلات

کالری غلات   غلات                  نوع میزان کالری نوع میزان کالری سبوس جو دو سر پخته شده (۱۰۰ گرم) ۸۰ سبوس جو دو سر خام

ادامه مطلب »