دسته بندی: کالری سبزیجات

کالری سبزیجات
دستور آشپزی

کالری سبزیجات

کالری سبزیجات   سبزیجات نوع میزان کالری نوع میزان کالری اسفناج خام (۱۰۰ گرم) ۲۳ برگ چغندر خام (۱۰۰ گرم) ۲۲ بادمجان پخته (۱۰۰ گرم)

ادامه مطلب »