دسته بندی: کالری ادویه جات

کالری ادویه جات
دستور آشپزی

کالری ادویه جات

کالری ادویه جات ادویه جات نوع میزانکالری نوع میزان کالری نشاسته ذرت (۱۰۰ گرم) ۳۷۵ دانه رازیانه (۱۰۰ گرم) ۳۴۵ کچاپ (۱۰۰ گرم) ۹۷ دانه

ادامه مطلب »