دسته بندی: خورش های رژیمی

آشپزی رژیمی

خورش هویج و آلو

خورش هویج و آلو مواد لازم : هویج پوست کنده ………………. ۸۰۰ گرم (۳۲۸ کالری) روغن زیتون ……………………….. ۷۰ گرم (۶۳۰ کالری) آلو …………………………………. ۲۵۰

ادامه مطلب »
آشپزی رژیمی

خورش کدو سبز

خورش کدو سبز مواد لازم : گوشت گوسفند یا گوساله …………………. ۳۰۰ گرم بدون استخوان (۵۷۰ کالری) یا ۴۰۰ گرم با استخوان کدو سبز …………………………………….

ادامه مطلب »
آشپزی رژیمی

خورش بامیه

خورش بامیه مواد لازم : گوشت گوسفند یا گوساله …………………. ۳۰۰ گرم بدون استخوان (۵۷۰ کالری) بامیه ………………………………………….. ۵۰۰ گرم (۱۵۵ کالری) گوجه فرنگی …………………………………

ادامه مطلب »
آشپزی رژیمی

خورش بادمجان

خورش بادمجان مواد لازم : گوشت گوسفند یا گوساله …………………. ۳۰۰ گرم بدون استخوان (۵۷۰ کالری) یا ۴۰۰ گرم با استخوان بادمجان ……………………………………. ۱ کیلو گرم

ادامه مطلب »
آشپزی رژیمی

خورش چغاله بادام

خورش چغاله بادام مواد لازم : گوشت گوسفند بدون چربی با استخوان ……. ۶۰۰ گرم (۹۵۰ کالری) روغن زیتون ……………………………………. ۸۰ گرم (۷۲۰ کالری) نعناع

ادامه مطلب »
آشپزی رژیمی

خورش ریواس

خورش ریواس مواد لازم : گوشت گوسفند بدون چربی با استخوان ……. ۶۰۰ گرم ( ۹۵۰ کالری ) روغن زیتون ………………………………………. ۶۰ گرم ( ۵۴۰

ادامه مطلب »
آشپزی رژیمی

خورش گوجه سبز

خورش گوجه سبز مواد لازم : گوشت گوسفند بدون چربی با استخوان ……. ۶۰۰ گرم (۹۵۰ کالری) روغن زیتون ………………………………………. ۶۰ گرم (۵۴۰ کالری) نعناع

ادامه مطلب »
آشپزی رژیمی

خورش کنگر

خورش کنگر مواد لازم : گوشت گوسفند بدون چربی با استخوان ……. ۶۰۰ گرم (۹۵۰ کالری) روغن زیتون ……………………………………. ۸۰ گرم (۷۲۰ کالری) نعناع و

ادامه مطلب »
آشپزی رژیمی

خورش قورمه سبزی

خورش قورمه سبزی مواد لازم : گوشت گوسفند بدون چربی با استخوان ……. ۶۰۰ گرم (۹۵۰ کالری) روغن زیتون ………………………………………. ۶۰ گرم (۵۴۰ کالری) سبزی

ادامه مطلب »