دسته بندی: گروه خون O

تغذیه بر اساس گروه خون

تغذیه مناسب گروه خون O

جداول زیر از کتاب “مبارزه با پیری با علم گروه خونی” نوشته دکتر آدامو تهیه شده اند که شامل تنها چندین مورد از مواد غذایی

ادامه مطلب »
درمان آرتروز با ورزش
گروه خون

آرتروز و گروه خون O

با آنکه دارندگان گروه خون O کمتر از دارندگان گروه خون A به آرتروز مبتلا می شوند، اما دارندگان گروه خون O نسبت به التهاب آسیب پذیرتر

ادامه مطلب »
گروه خون

آلرژی و گروه خون O

افراد دارنده گروه خون O نسبت به دیگر گروههای خونی دارای Iga,IgE بالاتری بوده و نسبت به التهاب آسیب پذیر تر هستند. این آسیب پذیری

ادامه مطلب »