دسته بندی: کالری حبوبات

آشپزی

کالری حبوبات

کالری حبوبات   حبوبات نوع میزان کالری نوع میزان کالری تمبر هندی (۱۰۰ گرم) ۲۳۱ نخود فرنگی پخته (۱۰۰ گرم) ۱۸ لوبیا چیتی پخته (۱۰۰

ادامه مطلب »